Informační článek

Netradiční otázky při pohovoru

Nudí Vás typické otázky při pohovoru: "Jaké jsou Vaše slabé a silné stránky? Kde se vidíte za 5 let?" atd. Připravte se na kreativní personalistku, jejíž repertoár otázek není tak omezený.

Každý z nás alespoň jednou v životě hledal nové pracovní místo a účastnil se tak přijímacího pohovoru. Ti, kteří tuto zkušenost absolvovali několikrát, znají obvyklé otázky, které personalisti pokládají. V poslední době se personalisté snaží pohovory obzvláštnit a volí různé a ne tolik známé otázky. Připravte se na ně, co byste odpověděli? 

Jak byste popsal svou osobnost? A jak by Vaši osobnost popsali Vaši blízcí? 

Co skutečně chcete v životě dělat?

Jaké jsou Vaše dlouhodobé cíle v kariéře? Jak chcete těchto cílů dosáhnout?

Jaké jsou nejdůležitější hodnoty, které očekáváte od svého povolání - práce?

Jak byste odhadl své příjmy za 5 let?

Proč jste si vybral tuto kariéru – profesi?

Jak se Vám spolupracuje s ostatními kolegy? Preferujete práci v týmu nebo rád pracujete samostatně-nezávisle?

Jak byste zhodnotil svou schopnost řešit konflikty?

Měl jste někdy problém s nadřízeným? Jak jste ho vyřešil?

Co je pro Vás důležitější, práce samotná – její náplň, či výše finančního ohodnocení?

Jak by Vás popsal Váš dobrý přítel?

Popište nejlepší práci, kterou jste kdy měl.

Popište nejlepšího nadřízeného, kterého jste kdy měl.

Co by Váš poslední nadřízený řekl o Vaší práci, nasazení, provedení?

Co Vás motivuje udělat něco navíc při práci, v projektu?

Proč si myslíte, že bychom Vás měli zaměstnat?

Co Vás kvalifikuje pro tuto pozici?

Jaké zkušenosti Vám pomohou na dané pozici uspět?

Jak byste definoval a ohodnotil úspěch?

Co si myslíte, že je třeba, aby člověk uspěl v společnosti jako je ta naše?

V jakých směrech si myslíte, že můžete obohatit naši společnost?

Jaké máte koníčky? Jak trávíte svůj volný čas?

Byl jste někdy vyhozen ze zaměstnání, či donucen sám odejít?

Jaké kvality by měl mít úspěšný manager?

Považujete se za vůdčí osobnost?

Co je více důležité: tvořivost nebo výkonnost? Proč?

Jakou knihu jste naposledy četl?

Popište vztah, který by měl být mezi nadřízeným a těmi, na které dohlíží?

Které 2 či 3 úspěchy Vám přinesly největší zadostiučinění, satisfakci? Proč?

Popište nejpřínosnější zkušenost ve Vašem dosavadním profesním životě.

Kdybyste Vy hledal kandidáta na tuto pozici, jaké kvality byste očekával?

Plánujete další studium? Chcete si zvyšovat odbornost, vyšší dosaženou úroveň vzdělání?

V jakém pracovním prostředí se cítíte nejlépe?

Jak pracujete pod tlakem?

Jste dobrý v delegování úkolů?

Jaké je jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jste kdy musel učinit?

Jak dobře se přizpůsobujete nově vzniklým situacím?

Hledáte zaměstnání u společnosti určité velikosti? Proč?

Jaká jsou Vaše očekávání co se týče postupu a zvyšování platu?

Jaká máte kritéria při posuzování společnosti pro kterou chcete pracovat?

Byl byste ochotný se přestěhovat?

Jste ochotný do zaměstnání dojíždět?

Proč si myslíte, že by se Vám líbila lokalita, kde naše společnost sídlí?

S jakým velkým problémem jste se setkal a jak jste ho řešil?

Co jste se naučil ze svých chyb?

Jaké Vaše úspěchy ilustrují iniciativu a ochotu v práci?

 

 

Další články z tématu:
Jsem dlouhodobě nezaměstnaný
Jste dlouhodobě nezaměstnaný a již nevíte kudy kam? V našem článků najdete zajímavá doporučení.
OUTPLACEMENT
I zaměstnavatelé se mohou postarat o propuštěné zaměstnance.
Videopohovor
Co je to „video pohovor“ a jak se na něj připravit?