Netradiční otázky při pohovoru

OUTPLACEMENT

I zaměstnavatelé se mohou postarat o propuštěné zaměstnance.

OUTPLACEMENT

Žijeme v době neustálých změn, na které se musíme učit reagovat. Tyto změny nejvíce pociťujeme na trhu práce. Díky novým technologiím potřebujeme stále prohlubovat své znalosti, díky různým ekonomickým změnám být zase kvalitními kandidáty na trhu práce a tím se vyhnout dlouhodobé nezaměstnanosti, která má negativní dopad nejen na ekonomickou situaci nezaměstnaných, ale hlavně na jejich psychický stav plně se dotýkající i jejich rodin. 

Většina firem je nucena, vzhledem k různým změnám, vývoji a krizím umět okamžitě reagovat. Tím vznikají firemní reorganizace a s nimi spojené propouštění pracovníků. Mělo by být povinností každé firmy propouštěným pracovníkům, kteří se stanou nadbytečnými v jejich situaci pomoci. V dnešní době nestačí jen odstupné, ale firma by měla udělat vše proto, aby svým pracovníkům pomohla vyrovnat se se ztrátou zaměstnání a s nalezením nového pracovního uplatnění. Jsou také společnosti, které mohou pomoci i s rekvalifikací na jinou profesi a uplatnit nadbytečného zaměstnance v jiném úseku. 

Ve vyspělých zemích bývají firmy povinny informovat příslušné úřady o pomocných programech pro propouštěné pracovníky, avšak stále větší množství firem je ochotno v podpoře svých pracovníků jít ještě dále, nad rámec stanovený zákonem a poskytnout jim další pomoc. Tím vznikají ucelené programy, které nazýváme outplacement.

Co je outplacement

Slovo outplacement pochází z angličtiny a přeložit jej můžeme jako převedení do jiného zaměstnání. Doslovný překlad do českého jazyka není možný, proto má outplacement různé definice. Může to být: „Program pomáhající firmám zvládnout organizační změny spojené s propouštěním a omezit jejich negativní dopad na firmu samotnou i na odcházející zaměstnance“, nebo „Outplacement je péče o odcházející zaměstnance při hromadném propouštění a jejich podpora při hledání nového uplatnění“, a také „Outplacement znamená personální poradenství společnostem a propouštěným zaměstnancům a jejich podporu při hledání nového zaměstnání a budoucí kariéry.“ 

Co tedy outplacement přesně znamená? Jak již bylo zmíněno, jedná se o podporu zaměstnanců, kteří jsou z firmy propouštěni v rámci reorganizačních změn. Taková podpora se týká jak jednotlivce, tak skupiny. Kvalitním outplacementem nazýváme souhrn různých metod, nástrojů a aktivit, které spočívají v redukci či eliminaci negativních vlivů propouštění, tedy dopadů na propuštěné zaměstnance, propouštějící manažery a na ostatní pracovníky společnosti. Outplacement může zahrnovat osobní péči o propouštěné, stejně tak komunikaci dovnitř i navenek firmy. Díky tomu si firma buduje pozitivní image zaměstnavatele, což ji přináší konkurenční výhodu na trhu práce. 

Cílem outplacementu je nejen kvalitní a komplexní příprava propouštěných pracovníků na novou situaci, ale zároveň udržení motivace a loajality stávajících pracovníků a v neposlední řadě posílení vnímání společnosti jako zodpovědného zaměstnavatele. Outplacement zajišťuje zaměstnavatel, ale může realizaci zadat některé z personálně poradenských společností. 

Velké společnosti často využívají externí personálně poradenské služby pro zajištění svých outplacementových aktivit. Výhodou je, že externí společnosti mají s outplacementem bohaté zkušenosti, disponují nejaktuálnějšími informacemi z pracovního trhu a především mohou propuštěným pracovníkům zprostředkovat práci u svých klientů. Tzv. dodavatelský outplacement je pro společnost výhodný vzhledem k úspoře času a zaručené profesionalitě. Na druhé straně je tato outcourcovaná aktivita pro zaměstnavatele značně finančně náročná. Za zmínku stojí, že zaměstnavatel nemá ze zákona povinnost postarat se o propuštěné pracovníky (pomineme-li vyplácení odstupného), proto také málokterý český zaměstnavatel outplacement realizuje či outsourcuje jako službu.

Poradenských společností nabízející službu outplacementu je na českém trhu velké množství. Avšak tyto aktivity mohou být méně či více profesionální a kvalitní, a bohužel stejně tak jako u vzdělávacích společností, neexistuje žádný ukazatel kvality odvedené služby a tedy výběru té správné poradenské společnosti. Většinou všechny shodně nabízejí poradenství při výběru pracovníků pro propuštění, podporují manažery i personalisty při procesu propouštění, zajišťují komunikaci uvnitř firmy ohledně organizačních změn, nabízejí poradenství, péči i pomoc propuštěným pracovníkům, zajišťují jim psychosociální podporu, nabízejí kvalifikační i rekvalifikační kurzy, pomáhají s vyhledáváním nového pracovního uplatnění. 

Outplacement v režii zaměstnavatele se liší od velikosti společnosti. Velikostně menší společnosti většinou nemají k dispozici dostatečné finanční prostředky, aby mohly outplacement zadat externím dodavatelům a proto u nich není tato služba často realizována. Přesto některé z nich realizují outplacement alespoň v omezené míře. V praxi tak může mít outplacement různý rozsah. Od možnosti zúčastnit se nějakého vzdělávání, například počítačové gramotnosti, přes poskytnutí profilu propouštěného pracovníka spolupracujícím personálním agenturám a třeba také jen poradenství v oblasti hledání práce či pomoc s vypracováním strukturovaného životopisu.

Outplacementové aktivity mohou být různého rozsahu od plně profesionální formy poskytované dodavatelskou společností po jednotlivé pomocné a poradenské aktivity, které jsou v možnostech jednotlivých společností. Z toho vyplývá, že by se outplacementem měla zabývat každá firma, která z jakéhokoli důvodu musí propustit své pracovníky, neboť jí to přinese nejen dobrou pověst zaměstnavatele na pracovním trhu, ale hlavně pozitivní vztah s propuštěnými pracovníky. 

Autor: JaStr

.

Další články z tématu:
Jsem dlouhodobě nezaměstnaný
Jste dlouhodobě nezaměstnaný a již nevíte kudy kam? V našem článků najdete zajímavá doporučení.
Videopohovor
Co je to „video pohovor“ a jak se na něj připravit?
Netradiční otázky při pohovoru
Nudí Vás typické otázky při pohovoru: "Jaké jsou Vaše slabé a silné stránky? Kde se vidíte za 5 let?" atd. Připravte se na kreativní personalistku, jejíž repertoár otázek není tak omezený.