Informační článek

Připravte se na pohovor

Jdete na pracovní pohovor a chcete uspět? Připravte se!

Pokud Vás potenciální zaměstnavatel pozval na pohovor, tak Vám gratulujeme! Znamená to, že jste svým životopisem zaujali a splňujete jeho základní požadavky, proto nepodceňujte přípravu!

  • Přijďte na pohovor včas! Nejlépe 10 min. předem, případně mějte tel. kontakt na personalistu a omluvte se. Rada: řádně si zjistěte dopravu na místo pohovoru a dobu trvání cesty, tomu přizpůsobte časový plán.
  • V první řadě buďte připraveni na to, že si bude personalista ověřovat informace ze životopisu. Samozřejmostí je zjistit si základní informace o firmě. Dostupné informace jsou na webu společnosti
  • Měli byste si vytisknout obsah pozice, na kterou reagujete, abyste si před konáním schůzky ve firmě mohli projít náplň práce, požadavky atd.
  • Pokud reagujete na pozici, kde je požadavkem znalost cizího jazyka, může být pohovor veden v něm, buďte na to připraveni. 
  • Mějte vypnutý telefon.
  • S sebou je dobré vzít si něco malého na zahnání hladu a pití, pokud se těsně před najíte, nezapomeňte na žvýkačku, kterou samozřejmě před vchodem firmy zahodíte. Pokud máte čas, chcete si před pohovorem někde dát kávu, pečlivě zvažte podnik, oblečení nasáklé kuchyní restaurace nebo cigaretovým kouřem není příjemné.
  • Při prvním pohovoru se NIKDY neptejte na plat! Dali byste tím najevo, že to je to jediné, co Vás zajímá a motivuje.  Dobře si rozmyslete, co odpovíte na otázku „jaký očekáváte plat“. Přehnané cifry některých absolventů občas berou dech. Musíte si hlavně uvědomit, co firmě nabízíte, jaká je Vaše hodnota – znalosti, praxe apod., buďte realističtí a soudní.
  • Nedopovídejte na dotazy jen jednoduchou větou, rozveďte trochu své zkušenosti, aby Vás personalista lépe poznal, ovšem v rámci profesionality. Co dělal včera Vás soused, personalistu nezajímá.
  • I Vy se na něco zeptejte! Pokud nechcete nic vědět, pravděpodobně nemáte o práci zájem.  Ale neptejte se na věci, které je možné si přečíst na firemních stránkách apod. (Např. Jedná se o nově vytvořenou pozici? Je-li pozice obsazována znovu, z jakého důvodu se uvolnila? Jaké jsou možnosti postupu, vzdělávání? Jak pro tuto pozici probíhá hodnocení, Kdy je předpokládaný nástup? Atd.)

Často kladené otázky, na které byste měli být připraveni:  

Proč chcete pracovat pro naši společnost, co o nás víte?

Pro absolventy – Máte vystudovanou školu…Proč jste si vybral tento obor?

Proč odcházíte ze současného zaměstnání?

Vyjmenujte své silné a slabé stránky, jak se projevují v zaměstnání?

V čem se chcete dál rozvíjet? Zaměstnavatel rád uvítá, pokud na sobě chcete pracovat.

Pracujete raději v kolektivu nebo sám?

Jak řešíte konflikty?

Co považujete za svůj nejvýznamnější úspěch v posledním zaměstnání?

Co Vás nejvíce v práci baví, co naopak ne?

Které místo bylo nejlepší a proč?

Jak byste se popsal jako osobnost?

Co očekáváte od pracovního místa (dobrý plat, práci, která mě bude bavit…?)

Co Vás motivuje v práci?

Zakázané otázky

Myšleno diskriminační, jsou ty, které se týkají rodinného stavu, rodičovství, věku atd. Někteří personalisté takové otázky pokládají: 

- personalista hledá vhodného člověka a může předpokládat, že např. péče o malé dítě je zátěž znemožňující perfektní výkon

- personalista je nezkušený, snaží se např. navodit přátelskou atmosféru a neuvědomuje si, že tyto dotazy jsou nevhodné

- personalista Vás zkouší, chce zjistit, jak reagujete ve stresové situaci

Odpovědět můžete pravdivě, ale vystavujete se i „riziku“, že to bude ve Váš neprospěch. Můžete odmítnout odpovědět s odůvodněním, že se jedná o diskriminační otázku, tímto pravděpodobně navodíte konfrontační atmosféru a personalistovi se znelíbíte, budete působit jako nekooperativní. Nejlepší je spíše vyvrátit pochybnosti a poskytnout informace, které potřebují znát, ujistit personalistu, že jeho obavy jsou zbytečné. Tímto také ukážete schopnost jednat v zátěžových situacích.

Co hraje velkou roli na pohovoru u firmy:

Oblečení, které musí být přizpůsobeno pozici (pokud se nejedná o dělnické profese apod., je vhodné na pohovor dorazit ve vhodném formálním oblečení, naprosto nevhodné jsou kraťasy, kapsáče, rifle, mikiny, tenisky)

Podání ruky by mělo být pevné, sebevědomé, ne typu leklá ryba, letmé apod., klidně si je s někým natrénujte

Chování: nestyďte se, měli byste působit vyrovnaně. Důležité je i jednání při příchodu do firmy, např. s recepcí nebo asistentkou personalisty – vypovídá to o schopnosti akceptovat autority, také o jednání s lidmi na nižších pozicích). Usmívejte se!!! Musíte si s personalistou padnout do oka, být si vzájemně sympatičtí. Úsměvem vzbudíte dobrý osobní dojem, který hraje velmi důležitou roli.

Personalistou hodnotí hlavně: potřebné odborné znalosti, komunikativnost, organizační schopnosti, stanovení priorit, organizaci práce, schopnost pracovat v týmu nebo samostatně.

Neverbální komunikace

Málokdo má velké znalosti o neverbální komunikaci, ale personalisté sledují alespoň ty nejzákladnější, tj. pohyby rukou a nohou, celkové držení těla.  Jelikož se snažíme působit vyrovnaně, nedrbeme se za uchem, na patě, nehrajeme si s tužkou, nenamotáváme vlasy na prst, nepodpíráme si bradu rukou apod. Sedíme vzpřímeně, ale ne jako pravítko, tělem směřujeme k personalistovi a se zájmem poslouchat, hledíme mu do očí, ne z okna. 

Nežvýkejte, neskákejte někomu do řeči, nedávejte najevo svou nadřazenost

Oční kontakt udržujte tak akorát.  Pokud se nedíváte do očí, dáváte tím najevo svoji nejistotu a stydlivost. Pokud naopak hledíte do očí velmi upřeně, je to nepříjemné.

V případě odmítnutí

- nebojte se zeptat na důvod, pro příště Vám to pomůže

- dejte i tak najevo, že máte o práci nadále zájem, je možné, že se vybraný kandidát neosvědčí nebo bude firma v budoucnu poptávat pozici, která bude odpovídat Vašemu profilu